Trang chủ - Thành ủy Đông Hà

83 mùa hoa, Đội ta lớn lên cùng đất nước

Năm 2024, đánh dấu chặng đường lịch sử 83 năm vẻ vang của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam (15/5/1941 - 15/5/2024). Đây là dịp để mỗi thiếu nhi, Đội viên nhìn lại lịch sử hào...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 long trọng tổ chức từ ngày 09/5 đến ngày 10/5/2024. Là đơn vị được chọn...

Văn bản mới
Không có mẫu hiển thị