Cơ cấu tổ chức - Thành ủy Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Cơ cấu tổ chức

Thành ủy và các ban Đảng

Cơ cấu tổ chức

Địa chỉ: Số 2, Đường Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà

Điện thoại: 0233.3850.201, 0233.3852.665, 023.3852.383, Fax 0233.3857451

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ:

Bí thư: Đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Bí thư Thường trực: Đồng chí Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐND thành phố.

Phó Bí thư: Đồng chí Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND thành phố.

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ:

Quyền Chánh Văn phòng: Đồng chí Phạm Thị Thúy Hằng

Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Mai Linh

Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Lê Xuân Hưng

Điện thoại: 0233.3850201 - Fax 0233.3857451

BAN TỔ CHỨC THÀNH UỶ:

Trưởng Ban: Đồng chí Lê Vĩnh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ. 

Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Chí Sơn, Thành ủy viên.

Điện thoại: 0233.3850.205.

BAN DÂN VẬN THÀNH UỶ:

Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ. 

Phó Trưởng ban: Đồng Chí Lê Hiếu Hoàng, Thành ủy viên

Phó Trưởng ban: Đồng chí Lê Hùng Lâm.

Điện thoại: 0233.3856.583

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH UỶ:

Trưởng ban: Đồng chí Trần Thanh Tiến, Thành ủy viên.

Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Đông Bình

Điện thoại: 0233.3850.204.

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH UỶ:

Chủ nhiệm: Đồng chí Lê Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ.

Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thanh, Thành ủy viên.

Điện thoại: 0233.3850.198.

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn