Ban Chấp hành Đảng bộ - Thành ủy Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Ban Chấp hành Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ KHÓA XIII - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XIII

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1

Đồng chí Lê Quang Chiến

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ

2

Đồng chí Lê Thị Anh Đào

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố

3

Đồng chí Hồ Sỹ Trung

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4 Đồng chí Lê Vĩnh Huệ
 
UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

5

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương

UVBTV - Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy

6

Đồng chí Lê Hải Đăng

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ

7

Đồng chí Phạm Văn Dũng

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

8

Đồng chí Lê Đức Quý UVBTV - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
9 Đồng chí Ngô Nhật Tân
 
UVBTV - Trưởng Công an thành phố

10

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố 

11

Đồng chí Đặng Thị Thủy

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

12

Đồng chí Lê Quang Việt Sơn UVBTV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5
13

Đồng chí Trần Thanh Tiến

ThUV - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc TTCT thành phố
14

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trong

ThUV - Phó chủ tịch UBND thành phố
15 Đồng chí Nguyễn Chí Sơn 
 
ThUV - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
16 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thanh
 
ThUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
17 Đồng chí Lê Hiếu Hoàng
 
ThUV - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

18

Đồng chí Phan Thị Hà  ThUV - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

19

Đồng chí Trần Tiến Dũng  ThUV - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố

20

 Đồng chí Lê Văn Phúc  ThUV - Trưởng phòng TC – KH thành phố

21

 Đồng chí Nguyễn Việt Hùng ThUV - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường thành phố
22 Đồng chí Lê Thị Ngọc Hà ThUV - Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố
 

23

 Đồng chí Phạm Thị Hồng Oanh ThUV - Trưởng phòng Tư pháp thành phố
 
24 Đồng chí Võ Thị Thanh Thúy  ThUV - Trưởng phòng LĐTB-XH thành phố
 
25 Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ  ThUV - Chánh thanh tra thành phố
 
26 Đồng chí Nguyễn Cao Cường ThUV - Giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố
 
27 Đồng chí Trương Minh Vũ  ThUV - Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX thành phố
 

28

Đồng chí Nguyễn Xuân Huyến  ThUV - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

29

Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang  ThUV - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

30

Đồng chí Ngô Tú Ngọc  ThUV - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

31

Đồng chí Hoàng Kim Hà  ThUV - Chủ tịch LĐLĐ thành phố
32 Đồng chí Phạm Thị Thu Hà ThUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố
 

33

Đồng chí Đỗ Cao Thắng ThUV - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
34 Đồng chí Cao Thị Hải Vân ThUV - Bí thư Thành đoàn Đông Hà
 
35 Đồng chi Trương Văn Tuân ThUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1
 

36

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Ly  ThUV - Bí thư Đảng ủy Phường 2

37

Đồng chí Mai Thị Kim Nhung  ThUV - Bí thư Đảng ủy Phường 3

38

Đồng chí Nguyễn Đức Nhuận ThUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 4

39

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt ThUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Giang

40

Đồng chí Nguyễn Lê Tiến  ThUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Lương

41

Đồng chí Hồ Châu Tuấn ThUV - Bí thư Đảng ủy phường Đông Lễ

 

 

 

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn