Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

GM số 99 (Kèm Tài liệu) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17 (mở rộng) vào lúc 14h00 ngày 07/7/2022 tại HT UBND TP

15:21, Thứ Tư, 31-8-2022

File gửi kèm:

- GM.99.04.7.2022.pdf

- 1. CT HOI NGHỊ THANH UY 17-KHOA XIII.doc

- 2. 2022.7.BC 20 nam NQ 13, KL 56 ve kinh te tap the.docx

- 3. 2022.7. KL ve tong ket kinh te tap the.doc

- 4. 2022.7. BC tong ket 20 thuc hien NQ 09 ve tang cuong su LD cua Dang doi voi cong tac CCB trong gd moi.docx

- 5. TBKL CT CUU CHIEN BINH (1).doc

- 6. 2022.7.BC CT 17 ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi Hoi quan chung.docx

- 7. KL CT 17 HOI QUAN CHUNG (1).doc

- 8. BC SO KET 05 NAM THUC HIEN KH 64, 65 CUA THANH UY - DT2 hop BCH.doc

- 9. 2022.7.4.KL SO KET 05 NAM THUC HIEN KH 64, 65 CUA THANH UY - DT.doc

- 10. BC TONG KET 10 NAM CHI THI 09-2012 - OFF (2).doc

- 11. KL TONG KET 10 NAM CHI THI 09-2012 (1).doc

- 12. 2022.7.BC cam ket 6 thang dau nam 2022.docx

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn