Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029

10:21, Thứ Tư, 22-5-2024

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 long trọng tổ chức từ ngày 09/5 đến ngày 10/5/2024. Là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trong tỉnh. Đánh dấu hoàn thành công tác Đại hội MTTQVN các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị và Chỉ thị của BTV Thành ủy Đông Hà về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029; xác định đây là một sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị của các tầng lớp nhân dân thành phố vinh dự khi được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã tích cực, khẩn trương, tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Đại hội. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, BTV Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tiêu biểu, Chủ tịch UBMT thành phố qua các thời kỳ để làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gắn với chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước.

Từ ngày 09/5 đến 10/5/2024, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã long trọng khai mạc. Đại hội đã xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân chủ quan, khách quan của hạn chế tồn tại trong hoạt động của Mặt trận trong 5 năm qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp trong chương trình hành động của MTTQVN nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBMTTQVN thành phố. Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQVN. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 45 Ủy viên UBMTTQVN thành phố và UBMT thành phố cử 05 Ủy viên Ban Thường trực. Bà Nguyễn Hồng Hải, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN (khóa IX) tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN (khóa X), nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng thống nhất hiệp thương cử 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị và ông Lê Quang Chiến, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả MTTQ thành phố Đông Hà trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, yêu cầu thời gian tới, MTTQ thành phố Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp trong thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQVN các phường đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở trước ngày 31/3/2024; Đại hội đã hiệp thương cử 313 Ủy viên UBMTTQVN cấp phường và 30 Ủy viên Ban Thường trực.

Thành công của Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ X là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ Mặt trận các cấp thành phố; là sự tập trung trí tuệ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, mở ra một chặng đường phát triển của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn