Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

Đảng bộ Phường 1- Sau nửa nhiệm kỳ nhìn lại

8:23, Thứ Hai, 8-5-2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 1, thành phố Đông Hà đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Đó chính là thành quả của sự tập trung trí và lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cũng là động lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Phường 1 hiện có 29 chi bộ trực thuộc với trên 1.640 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khoá XIII và các chương trình công tác của Thành ủy hằng năm, Đảng ủy phường với tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khoá XIII đề ra cơ bản đều thực hiện theo đúng kế hoạch hằng năm. Đến nay, Phường 1 có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng trên 10% giai đoạn từ năm 2020 - 2022; phường tiếp tục khẳng định là trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố và tỉnh. Công tác thu ngân sách đã đạt và vượt kế hoạch giao hàng năm; thu ngân sách trên địa bàn từ năm 2020 - 2022 đạt trên 46 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch thành phố giao. Lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều công trình dự án được đầu tư, xây dựng, nâng cấp, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường từng bước dần hoàn thiện. Văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở các bậc học đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: đạt 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ; chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định. Cùng với đó, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo đến đầu năm 2022 giảm còn 1,13% (57 hộ), hộ cận nghèo 317 hộ, chiếm 6,31%. Toàn phường có 10/10 khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa hàng năm; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2022 là 97,6%. Phường 1 đã tập trung chỉ đạo duy trì phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn Phường 1 có 08 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng. Công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được tổ chức thực hiện kịp thời. Đảng ủy Phường 1 đã quan tâm chỉ đạo ban hành các văn bản định hướng sinh hoạt chi bộ định kỳ; trong đó, chú trọng tổ chức sinh hoạt diễn đàn đối với cán bộ, đảng viên "tự soi, tự sửa", liên hệ với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đáng chú ý, trong những năm qua, Đảng bộ đã có nhiều cố gắng trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đặc biệt đã chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ đã trải qua hoạt động thực tiển, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định của Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, nhất là chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Phường 1 đã hoàn thành hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho 32 đảng viên  mới, chuyển đảng chính thức cho 28 đồng chí. Đảng bộ phường cũng đã xem xét, tạo điều kiện cho 10 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; 73 đồng chí được đăng ký học lớp nhận thức về Đảng. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức kiểm tra, giám sát 19 cuộc; công tác dân vận và hoạt động Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới.

Phát huy những kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phường 1 tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tiếp tục thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phường 1 đã đề ra 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

 Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phường 1 đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đến dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 1 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đảng bộ Phường 1 cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII gắn với rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ phường cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, phát huy năng lực, sở trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra giám sát; phát huy tốt vai trò điều hành chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh …

Những thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 1 tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; góp phần xây dựng thành phố nói chung và Phường 1 nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện./.

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy,Bí thư Thành ủy Đông Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 1 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn