sơ đồ - Thành ủy Đông Hà

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương

8:42, Thứ Hai, 20-3-2023

Với vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thời gian qua HĐND thành phố Đông Hà đã quyết nghị nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc ban hành các nghị quyết quan trọng, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND tổ chức hội nghị để lắng nghe, thảo luận đề xuất của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban HĐND thành phố và các cơ quan liên quan về nội dung trọng tâm, cần thiết trình tại kỳ họp trước khi xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là những vấn đề quan trọng như: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; quy hoạch phát triển đô thị, vấn đề môi trường đô thị, giải phóng mặt bằng, chủ trương phát triển cụm công nghiệp, đầu tư công trung hạn, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội... Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của nhân dân, giúp cho đại biểu HĐND đóng góp xây dựng những nghị quyết đúng pháp luật và bảo đảm sâu sát hơn, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống, nhất là những nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân.

Riêng trong năm 2022 vừa qua, HĐND thành phố đã ban hành 39 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội mang tính chiều sâu như: thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026; thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045.

Các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua với tỷ lệ tán thành cao, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố, tạo hành lang pháp lý cần thiết, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, là căn cứ để UBND thành phố và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Nhận xét về triển khai thực hiện các hoạt động của HĐND thành phố thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Oanh, một cán bộ hưu trí ở Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà cho rằng: “Tôi thấy thời gian qua, các đại biểu HĐND đã xác định được vai trò nhiệm vụ của mình, gần dân và giải quyết nhiều ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Đây là một trách nhiệm lớn của đại biểu HĐND được dân bầu ra. Nhân dân cũng rất đồng tình và phấn khởi trước những thành quả đạt được của khu phố nói riêng và thành phố nói chung.

Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Giang, thành phố Đông Hà cho biết: Thời gian vừa qua, sau khi HĐND thành phố ban bành các nghị quyết, Thường trực HĐND phường đã bám sát chủ trương để triển khai đến tận khu phố. Nhờ đó, đối với địa phương, những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết đề ra. Qua quá trình giám sát, được sự phối hợp với Mặt trận, hội viên và đoàn viên thực hiện, vì vậy các ý kiến được HĐND phường giải quyết kịp thời. Đối với những ý kiến của cấp trên, Thường trực HĐND phường tổng hợp chuyển lên thành phố để giải quyết thỏa đáng nội dung kiến nghị của cử tri.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố đã sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố đi ngay vào cuộc sống, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố đã phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo và linh hoạt” trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động gắn với việc xác định các nhiệm vụ trong tâm của thành phố. “Trong thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân thành phố. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Đông hà đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh”. Bà Lê Thị Anh Đào, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà cho biết thêm.

 

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn