Trang chủ - Thành ủy Đông Hà

Lan toả giá trị Lễ trao huy hiệu Đảng

Huy hiệu Đảng không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận về quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân; về phẩm chất đạo đức,...

Vì nhân dân phục vụ

Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả cao điểm nước rút thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDĐT (từ 30/4/2023 đến 30/6/2023). Cùng với việc...

Văn bản mới
Không có mẫu hiển thị