Trang chủ - Thành ủy Đông Hà

Hội nông dân Đông Hà - Những kết quả trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố Đông Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể. Thành phố đã có nhiều quyết sách đúng đắn, ưu tiên ban hành...

Đảng bộ Phường 1- Sau nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 1, thành phố Đông Hà đã nỗ lực,...

Trạm Y tế phường 2 với nỗ lực tiếp tục duy trì thành quả đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế

Ở trung tâm thành phố Đông Hà, đời sống sức khỏe ban đầu của Nhân dân phường 2 được bảo vệ và chăm sóc bởi Trạm Y tế hiện đang có 1 bác sỹ y học cổ truyền, 1 y sĩ đa khoa, 1 hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 dược...

Văn bản mới
Không có mẫu hiển thị