Trang chủ - Thành ủy Đông Hà

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tích cực tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban...

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Đông Hà ngày càng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó đoán định. Tình hình trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó khăn đan xen....

10 năm hiệu quả từ mô hình “Cựu Chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng” của hội Cựu Chiến binh thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ, trong những năm qua, dưới sự quan tâm đầu tư của tỉnh và sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, thành phố Đông Hà có nhiều bước phát triển. Tuy nhiên bên cạnh đó,...

Văn bản mới
Không có mẫu hiển thị