Trang chủ - Thành ủy Đông Hà

MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Đông Hà sôi nổi các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà đã triển khai kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư...

Văn bản mới
Không có mẫu hiển thị