Trang chủ - Thành ủy Đông Hà

Vì nhân dân phục vụ

Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả cao điểm nước rút thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDĐT (từ 30/4/2023 đến 30/6/2023). Cùng với việc...

Văn bản mới
Không có mẫu hiển thị