Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

Hội nông dân Đông Hà - Những kết quả trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

16:45, Thứ Tư, 24-5-2023

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố Đông Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể. Thành phố đã có nhiều quyết sách đúng đắn, ưu tiên ban hành các đề án phát triển nông nghiệp đô thị để người nông dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó, Hội nông dân từ thành phố đến cơ sở đã phát huy rõ nét vai trò và hiệu quả hoạt động trở thành nơi tập hợp đoàn kết, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo thành phố thăm mô hình trồng hoa của Chị Tạ Thị Thuý ở khu phố 1, Đông Giang

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố Đông Hà khóa IX, nhiệm kỳ 2018- 2023. Cán bộ, hội viên Nông dân thành phố đã không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân. Hiện nay, Hội nông dân thành phố Đông Hà có 9 cơ sở hội với 63 chi hội, tổng số 4.289 hội viên tham gia sinh hoạt. Công tác phát triển hội viên được Hội chú trọng về số lượng và chất lượng, hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng đi vào nền nếp; chất lượng hội viên được nâng lên. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới đã mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên nông dân; công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đúng mức.

Xác định tuyên truyền, vận động hội viên là nòng cốt quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong tổ chức hội. Bằng nhiều hình thức kết nối, tuyên truyền đa dạng, phong phú, Hội Nông dân thành phố đã tạo lập và sử dụng có hiệu quả nhóm Zalo do Hội lập ra để trao đổi thông tin, phổ biến, tuyên truyền,triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đến với cán bộ, hội viên. Theo thống kê, trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức hơn 160 buổi quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các chuyên đề của các cấp có 6.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia học tập.

Không chỉ phát triển mạnh về công tác tập hợp thu hút hội viên tham gia vào hội, quan tâm quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mà các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển và nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng và cho đất nước”. Hội nông dân thành phố Đông Hà xác định đây là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, gắn liền với mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế của thành phố. Trong đó, hội tập trung tuyên truyền vận động hướng dẫn cho hội viên mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất lúa chất lượng cao, tập trung đầu tư mở rộng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng hoa chậu ở phường Đông Giang, rau an toàn, Việt gap ở Đông Thanh, chăn nuôi tổng hợp, thủy sản và một số mô hình cơ giới hóa nông nghiệp ở Đông Giang, Đông Lễ và phường Đông Lương.

Nỗi bật có gia đình ông Trương Văn Dũng ở khu phố Phương Gia, phường Đông Lễ đầu tư kinh doanh dịch vụ khép kín phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, nông cụ sản xuất cơ giới hóa nông nghiệp. Năm 2018 gia đình ông Dũng được hỗ trợ nguồn vốn vay 1,2 tỷ đồng không lãi suất trong vòng 2 năm rưởi từ nguồn hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã tỉnh và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Khi được tiếp cận nguồn vốn vay này, gia đình ông Dũng mạnh dạn đầu tư mua sắm 2 máy gặt đập liên hợp, 2 máy cày và đầu tư kinh doanh vật tư nông nghiệp. Bên cạnh cung cấp vật tư nông nghiệp ông Dũng nhận phục vụ dịch vụ làm đất, thu hoạch lúa cho người dân trên địa bàn thành phố và trong toàn tỉnh, tạo việc làm cho 12 lao động của địa phương.

Ngoài mô hình kinh doanh tổng hợp cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi trồng thủy sảntrên địa bàn thành phố cũng đem lại thu nhập khá cao và ổn định cho người nông dân. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt mang lại hiệu quả cao của gia đình ông Hoàng Tý ở khu phố 6, phường Đông Giang cũng là mô hình điển hình đang được hội viên nông dân học tập nhân rộng. Nhờchịu khó, nhanh nhạy, sáng tạo trong phát triển kinh tế, trên diện tích 2 sào ha đất, gia đình ông Tý quanh năm trồng xen canh nhiều loại rau, quả theo mùa vụ. Bên cạnh đó, tận dụng thức ăn công nghiệp và các nguồn thức ăn khác, hàng năm, gia đình ông đã nuôi và xuất chồng 100 con lợn, 300 con gà, 300 con vịt cho tổng thu, trừ chi phí lãi trên 200 triệu đồng/năm.

Những mô hình nêu trên, chỉ là một trong số nhỏ hàng trăm mô hình đang phát huy hiệu quả do hội viên nông dân làm chủ trên địa bàn hiện nay. Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển bền vững, Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy phong trào thi đua. Nhất là hỗ trợ nông dân có nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân thành phố Đông Hà đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, Quỹ hỗ trợ nông dân cấp trên đã tạo điều kiện, giúp hội viên nông dân được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Tính đến nay, tổng nguồn vốn vay trên 106 tỷ đồng. Hầu hết, các hội viên vay vốn đã phát huy được hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh, mở rộng và phát triển sản xuất từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình.Hàng năm, có 60% trên tổngsố hộ hội viên nông dân đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân SXKD giỏi. Qua rà soát, kết quả có 50% trên tổng số hộ đăng ký đạt hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ SXKD giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng.Theo đó, toàn thành phố hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp nânglên 1.163 hộ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố Đông Hà tích cực phối hợp với các đơn vị, Trung tâm tổ chức tư vấn hướng dẫn nông dân đi xuất khẩu lao động; mở các lớp dạy nghề, quản lý nguồn quỹ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.475 lượt hội viên tham gia. Thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm hay, đã giúp cho nông dân nâng cao trình độ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.Nhờ vậy, hộ nghèo toàn thành phố giảm xuống còn 69 hộ.

Ðời sống khấm khá, hội viên nông dân của thành phố Đông Hà đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới, đô thị văn minhvà bảo vệ môi trường; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021- 2025” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đến nay thành phốcó 4.420 gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Hội nông dân thành phố cũng chỉ đạo Hội nông dân các phường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện chương trình ”5 không 3 sạch”; Đề án số 01 của UBMTTQVN thành phố về “Thực hiện nếp sống văn minh trong đám tang”. Đồng thời, tiếp tục đảm nhận và chăm sóc 80 tuyến đường tự quản, thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường các tuyến đường khu dân cư vào các dịp lễ, tết, vận động bà con nông dân tham gia thu gom rác thải đúng quy định. Đặc biệt, trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân thành phố cùng với các ngành tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, giúp hội viên và người dân khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế.

Cùng với đó, Phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh” cũng đã được thực hiện sâu rộng trong các gia đình hội viên nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Trong 5 năm qua, các cơ sở hội nông dân đã xây dựng 9 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tổ chức trợ giúp pháp lý cho trên 4.000 lượt hội viên, phối hợp xây dựng 45 mô hình chi hội không có tội phạm và tệ nạn xã hội.Hội tranh thủ tốt sự hỗ trợ của Hội cấp trên, mở các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên; tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẩn phát sinh trong nội bộ nông dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không những thế, Hội Nông dân thành phố còn tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ, Hội nông dân thành phố Đông Hà có 5 tập thể, 3 cá nhân được trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng bằng khen; 7 tập thể và 14 cá nhân được Hội nông dân tỉnh tặng giấy khen và Hội nông dân thành phố trao tặng giấy khen cho 70 tập thể và 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phon trào nôn dân.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh,  ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Đông Hà cho biết: Thời gian tới Hội Nông dân thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị,nghị quyết, các chương trình kế hoạch của ban thường vụ, ban chấp hành Thành ủyvà các chương trình các đề án của UBND thành phố về phát triển Nông nghiệp đô thị trên địabàn thành phố và đặc biệt là Kế hoạch số 125/2023 của Thành ủy về việc thực hiện Chương trình hành động số 46-CTHĐ/TU “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 20230, tầm nhìn đến năm 2045”.Đồng thời, tuyên truyền vận động cán bộ, Hội viên Nông dân tích cựcthực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Duy trì vànâng cao chất lượng các phong trào của Hội tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, Hộiviên Nông dân hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh vềtổ chức, là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp đô thị góp phần cùng với thành phố sớm đạt các tiêuchí đô thị loại II và từng bước trở thành thành phố thông minh.

Hội nông dân Phường 2 phát động xây dựng tuyến đường hoa

Lãnh đạo thành phố thăm mô hình trồng hoa của Chị Tạ Thị Thuý ở khu phố 1, Đông Giang

 

Sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc cỏ cho lúa vụ Hè Thu tại phường Đông Thanh

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn