Ban Chấp hành Đảng bộ - Thành ủy Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Ban Chấp hành Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ KHÓA XIII - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XIII

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ

2

Đồng chí Lê Thị Anh Đào

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố

3.

Đồng chí Hồ Sỹ Trung

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4 Đồng chí Lê Vĩnh Huệ
 
UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

5

Đồng chí Trần Thanh Tiến

UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc TTCT

6

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương

UVTV - Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy

7

Đồng chí Lê Hải Đăng

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ

8.

Đồng chí Phạm Văn Dũng

UVTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

9.

Đồng chí Lê Đức Quý UVTV - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

10.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải UVTV - Chủ tịch UBMT Thành phố 

11.

Đồng chí Đặng Thị Thủy

UVTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

12.

Đồng chí Lê Quang Việt Sơn UVTV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5
13

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trong

Phó chủ tịch UBND Thành phố
14 Đồng chí Nguyễn Chí Sơn 
 
Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
15 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thanh
 
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
16 Đồng chí Lê Hiếu Hoàng
 
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

17.

Đồng chí Phan Thị Hà  Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

18.

Đồng chí Trần Tiến Dũng  Trưởng phòng Nội vụ Thành phố

19.

 Đồng chí Lê Văn Phúc  Trưởng phòng TC – KH TP

20

 Đồng chí Nguyễn Việt Hùng Trưởng phòng Tài nguyên môi trường thành phố
21 Đồng chí Lê Thị Ngọc Hà Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố
 

22

 Đồng chí Phạm Thị Hồng Oanh Trưởng phòng Tư pháp thành phố
 
23 Đồng chí Võ Thị Thanh Thúy  Trưởng phòng LĐTB-XH thành phố
 
24 Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ  Chánh thanh tra thành phố
 
25 Đồng chí Nguyễn Cao Cường Giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố
 
26 Đồng chí Trương Minh Vũ  Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX thành phố
 

27.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huyến  Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

28

Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

29

Đồng chí Ngô Tú Ngọc  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

30

Đồng chí Hoàng Kim Hà  Chủ tịch LĐLĐ thành phố
31 Đồng chí Phạm Thị Thu Hà Chủ tịch Hội Phụ nữ Thành phố
 

32

Đồng chí Đỗ Cao Thắng Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
33 Đồng chí Cao Thị Hải Vân Bí thư Thành đoàn Đông Hà
 
34 Đồng chi Trương Văn Tuân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1
 

35

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Ly  Bí thư Đảng ủy Phường 2

36

Đồng chí Mai Thị Kim Nhung  Bí thư Đảng ủy Phường 3

37

Đồng chí Nguyễn Đức Nhuận Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 4

38

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Giang

39

Đồng chí Nguyễn Lê Tiến  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Lương

40

Đồng chí Hồ Châu Tuấn Bí thư Đảng ủy phường Đông Lễ

 

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn